Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Arşiv Şube Müdürlüğü


Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Merkez Teşkilatının Görevleri Kuruluş ve Görevlerine Dair Usul veEsaslar

 

 

    Arşiv Şube Müdürlüğü

 

  • Birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek,
  • Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek,
  • Kurum arşivine intikal eden evrakı muhafaza etmek,
  • Koruma yükümlülüğünü yerine getirmek,
  • Ayıklama ve imha işlemlerini koordine etmek,
  • Arşiv malzemesinin tasnif ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak