Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Merkez Teşkilatının Görevleri Kuruluş ve Görevlerine Dair Usul ve Esaslar

 

 

    Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

 

  • Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü para ve malzeme gibi kaynakların uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere başkanlığımız bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak,
  • Başkanlığımızın; personel maaşları, personelin icra takibi ve kesintilerini, personelin yolluk işlemlerinin hazırlanması ve ödenmesi, elektrik, telefon, doğalgaz, su, temizlik, taşıma, özel güvenlik,  mal ve hizmet alımları ve ödenek aktarımları ile makamın vermiş olduğu görevler içerisinde bulunan ödemeleri yapmak,
  • Bakanlığımızın hizmet binasında yaptırılan telefon santrali Türk Telekom’un ISDN-PRI-DID tarifesi üzerinden tek abone olarak ücretlendirilmektedir. Gelen faturanın kişiler adına dokümanı çıkartılarak tüm birimlere gönderilmesi, özel ve resmi olarak ayrılmasından sonra tüm birimlere ait telefon giderleri ile ilgili ödemeye esas belgelerin takibi ve ödeme emri belgesini düzenlemek.
  • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.