Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > İnşaat Emlak ve Teknik İşler Şube Müdürlüğü


Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Merkez Teşkilatının Görevleri Kuruluş ve Görevlerine Dair Usul ve Esaslar

 

 

    İnşaat Emlak ve Teknik İşler Şube Müdürlüğü

 

  • Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu binalara ait keşif ve projelerin hazırlanarak büyük ve küçük onarım işlerini yaptırmak,
  • Merkez ve taşrada mevcut binaların büyük onarım harcamalarından Genel İdare Sektörü ve Konut Sektörüyle ilgili ödeneklerin takibini yapmak,
  • Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşlarca alınan ihale yasaklama kararlarının Resmi Gazete’de yayımlattırılması,
  • Merkez ve taşrada satın alınacak, kiralanacak ve tahsisi yapılacak taşınmazların yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takibini yapmak,
  • Merkez ve taşra birimlerinde bulunan araçların terkin işlemlerinin tamamlanarak bu işlemlere ait onayın alınmasını sağlamak,
  • Merkezde bulunan araçların tamir bakımının teknik açıdan takibinin yapılması,
  • Bakanlığımız binalarının ve çevresinin bakım ve onarım işlerinin sürekli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma işlerinin işletme hizmeti satın alınan şirketin teknik personelince görevin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması,
  • Bakanlık merkez ve ek hizmet binalarında kullanılan elektrik, su ve doğalgaz tüketim bilgilerinin takibini yapmak,
  • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.