Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > İdari İşler Şube Müdürlüğü


Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Merkez Teşkilatının Görevleri Kuruluş ve Görevlerine Dair Usul ve Esaslar

 

 

    İdari İşler Şube Müdürlüğü

 

  • Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlemlerini yapmak,
  • Daire Başkanlığınca düzenlenen tutanakları hazırlamak, gelen yazıları dosyalamak, dağıtıcı planlarına uygun genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek,
  • Daire Başkanlığımızı ilgilendiren mevzuatların ilgili personele dağıtımını sağlamak,
  • Merkezde bulunan Bakanlığımıza ait kamu konutlarının tahsis ve tahliye işlemlerine ait sekretaryasını yürütmek,
  • Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimi faaliyetlerini yürütmek,
  • Bakanlığın santral hizmetlerini yürütmek,
  • Bakanlığın bayram ve tören işlerini yürütmek,
  • Bakanlık merkez ünitelerinin bahçe, bina ve bürolarının temizlik ve diğer hizmetlerini yürütmek,
  • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.