Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü


Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Merkez Teşkilatının Görevleri Kuruluş ve Görevlerine Dair Usul ve Esaslar

 

 

    Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

 

  • Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması,
  • Suç delillerini muhafaza etmek,
  • Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi)
  • Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
  • Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak,
  • Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak,
  • Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması.
  • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak