Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Merkez Teşkilatının Görevleri Kuruluş ve Görevlerine Dair Usul ve Esaslar

 

 

    Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü

 

  • Başkanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  • Başkanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemelerini temin etmek,
  • Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere makine, teçhizat ve taşıt alımlarını yapmak ve tamir bakım vb. hizmetlerini yürütmek,
  • Bakanlığımız temizlik, taşıma, yemek, akaryakıt, Özel Güvenlik ve taşıt kiralama hizmet ve mal alımı ihalelerini yapmak,
  • Bakanlığımızın doğalgaz, su, vb. hizmet alımlarını yürütmek,
  • Taşra birimlerinin servis ihdas ile ilgili talepleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığından alınması gerekli izinler için yazışma yapmak ve alınan izinleri ilgili birimlere intikal ettirmek,
  • Hizmet vasıtalarının bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.