Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Sivil Savunma ve Seferberlik Şube Müdürlüğü


Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Merkez Teşkilatının Görevleri Kuruluş ve Görevlerine Dair Usul ve Esaslar

 

 

    Sivil Savunma ve Seferberlik Şube Müdürlüğü

 

  • Bakanlıkça yapılması gereken savunma sivil hizmetleri görev ve yükümlüklerine ait plan ve diğer çalışmaları ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları direktifine göre hazırlamasını uygulamasını sağlamak, kontrol ve koordine etmek,
  • Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları planlanması ile ilgili Milli ve NATO tatbikatlarının gereği şekilde planlanmasını ve yürütülmesini Bakanlık içinde düzenlemek ve koordine etmek,
  • Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesine uygun olarak Bakanlığın Milli Alarm Sistemi Yönergesini hazırlamak, güncellenmek ve gerekli önlemlerin alınmasını koordine iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Sivil savunma hizmetlerinin ilgili mevzuat Sivil Olağanüstü Hal Planlama Direktifi ve bu konuda yurt düzeyinde yetkili ve makam olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının emir, direktif ve kararları doğrultusunda yürütmek koordine etmek,
  • Bakanlığın Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını ve her türlü yazı işlerini hazırlamak ve yürütmesini sağlamak,
  • Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri İlgili Makamlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarla yürütmek koordine etmek,
  • Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının personelinin askerlik ertelenmesi ve sevk tehir işlemlerini yürütmek,
  • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.