Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Merkez Teşkilatının Görevleri Kuruluş ve Görevlerine Dair Usul ve Esaslar

 

 

    Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

 

  • Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili işlemleri yürütmek,
  • Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Bakanlık yemekhanesini işletmek mali ve diğer işlemleri yapmak,
  • Devletçe yapılacak yiyecek yardımının Bakanlık Kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde dağıtım ve tahakkukunu yapmak,
  • Bakanlık merkez ünitelerinde çalışan personelin taşıma hizmetlerini yürütmek,
  • Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresini sağlamak,
  • Bakanlığın protokol işlerini yürütmek,
  • Toplantı salonlarının tahsis hizmetlerini yürütmek,
  • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.